زگیل مقعدی

زگیل مقعدی به برجستگی هایی گفته می شود که در درون یا اطرف مقعد ایجاد شده و ویروس اچ پی وی دلیل بروز آن ها می باشد. hpv یک نوع عفونت ویروسی