خونریزی مقعدی

2021-12-30T15:58:59+00:00دسامبر 29, 2021|بیماریهای نشیمنگاه|

خونریزی مقعدی در واقع مشاهده خون در مدفوع هنگام اجابت می باشد، عوامل مختلفی می توانند موجب بروز این عارضه [...]