کیست سینه

2024-04-17T12:58:35+00:00آوریل 17, 2024|مقالات|

به کیسه های پر شده از مایع که درون سینه ها قرار دارند، کیست سینه می گویند. این کیست [...]