خونریزی مقعدی

توسط |1402/6/5 8:32:00شهریور 5, 1402|

خونریزی مقعدی در واقع مشاهده خون در مدفوع هنگام اجابت می باشد، عوامل مختلفی می توانند موجب بروز این [...]