خونریزی مقعدی

2023-02-14T12:01:04+00:00دسامبر 29, 2021|مقالات|

خونریزی مقعدی در واقع مشاهده خون در مدفوع هنگام اجابت می باشد، عوامل مختلفی می توانند موجب بروز این [...]