پولیپ روده

2021-12-30T15:31:22+00:00دسامبر 28, 2021|بیماریهای نشیمنگاه|

پولیپ روده بزرگ بافتی اضافی و خوش خیم در روده بزرگ می باشد که دلیل ایجاد آن اعمال تغییر در [...]