جوش مقعدی

2024-03-14T10:11:09+00:00مارس 5, 2024|مقالات|

جوش مقعدی توده متورمی است که در ناحیه مقعد بروز می کند، البته باید بگوییم که بروز جوش فقط [...]