کیست سینه

2023-12-05T08:15:24+00:00دسامبر 3, 2023|مقالات|

به کیسه های پر شده از مایع که درون سینه ها قرار دارند، کیست سینه می گویند. این کیست [...]