سرطان مقعد

2023-02-14T11:59:30+00:00دسامبر 16, 2021|مقالات|

سرطان مقعد که امکان دارد در اثر ادامه رشد سرطان روده بزرگ که به ناحیه مقعد ختم می شود بروز [...]