سرطان مقعد

2023-10-21T12:29:50+00:00اکتبر 21, 2023|مقالات|

سرطان مقعد که امکان دارد در اثر ادامه رشد سرطان روده بزرگ که به ناحیه مقعد ختم می شود بروز [...]