زگیل مقعدی

2022-10-02T18:25:19+00:00سپتامبر 4, 2022|بیماریهای نشیمنگاه|

زگیل مقعدی به برجستگی هایی گفته می شود که در درون یا اطرف مقعد ایجاد شده و ویروس اچ [...]