عفونت روده

2021-12-30T15:04:22+00:00دسامبر 26, 2021|بیماریهای نشیمنگاه|

عفونت روده عارضه ای است که به طور معمول در اثر فعالیت ارگانیزم های مختلفی مانند مخمرها، کپک ها، انگل [...]