پولیپ روده

2023-02-14T12:25:44+00:00دسامبر 24, 2022|مقالات|

پولیپ روده بزرگ بافتی اضافی و خوش خیم در روده بزرگ می باشد که دلیل ایجاد آن اعمال تغییر [...]