پولیپ روده

2023-09-25T09:53:00+00:00سپتامبر 21, 2023|مقالات|

پولیپ روده بزرگ بافتی اضافی و خوش خیم در روده بزرگ می باشد که دلیل ایجاد آن اعمال تغییر [...]