شقاق

2023-11-16T09:57:02+00:00نوامبر 11, 2023|مقالات|

شقاق یا فیشر یک برش یا پارگی درطول مقعد است. پارگی اغلب عضله اطراف مقعد به نام اسفنکتر مقعدی [...]