شقاق

2023-09-25T07:35:09+00:00سپتامبر 19, 2023|مقالات|

شقاق یا فیشر یک برش یا پارگی درطول مقعد است. پارگی اغلب عضله اطراف مقعد به نام اسفنکتر مقعدی [...]