درمان پولیپ رکتوم

2023-10-31T12:50:26+00:00اکتبر 30, 2023|مقالات|

به ناحیه 15 سانتی متری انتهای روده بزرگ رکتوم گفته می شود. رکتوم نقش مهمی در فرایند عمل دفع دارد. [...]