درمان پولیپ رکتوم

2023-02-14T11:58:16+00:00دسامبر 9, 2021|مقالات|

به ناحیه 15 سانتی متری انتهای روده بزرگ رکتوم گفته می شود. رکتوم نقش مهمی در فرایند عمل دفع دارد. [...]