درمان پولیپ رکتوم

2021-12-10T09:54:05+00:00دسامبر 9, 2021|درمان بیماری های نشیمنگاه|

به ناحیه 15 سانتی متری انتهای روده بزرگ رکتوم گفته می شود. رکتوم نقش مهمی در فرایند عمل دفع دارد. [...]