درمان آبسه مقعدی

درمان آبسه مقعدی : آبسه مقعد زمانی ایجاد می شود که دمل و چرک ناشی از عفونت در اطراف راست روده یا مقعد تجمع نماید. این بیماری معمولاً با درد