خدمات لیزری در این مرکز شامل :
درمان زگیل تناسلی (HPV) ، بواسیر (همورویید) و شقاق ( فیشر ) ، آبسه ؛ کیست‌مویی ، فیستول ؛ واریس های عروقی غدد چربی زیر پوستی ؛ خال ها و لکه ها ؛ اسکارها ( محل جوش خوردگی زخم جراحی قبلی ) ؛ میخچه ها و همه انواع ضایعات سطحی بدن در سر ؛ صورت و گردن و اندام ها ؛ شکم و قفسه سینه