شقاق

2023-12-18T13:27:12+00:00دسامبر 16, 2023|مقالات|

شقاق یا فیشر یک برش یا پارگی درطول مقعد است. پارگی اغلب عضله اطراف مقعد به نام اسفنکتر مقعدی [...]