سرطان مقعد

2021-12-29T18:35:10+00:00دسامبر 16, 2021|بیماریهای نشیمنگاه|

سرطان مقعد که امکان دارد در اثر ادامه رشد سرطان روده بزرگ که به ناحیه مقعد ختم می شود بروز [...]