درمان بیماری های پستان با لیزر

درمان بیماری های پستان با لیزر : بیماری های پستان انواع مختلفی دارند. التهاب، عفونت، کیست و تومور با یا بدون درد ( بعضی تومورهای خوش خیم